Formularz kontaktowyUsługi

Nasze biuro oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych:

 • Doradztwo podatkowe
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie rozliczeń ryczałtu ewidencjonowanego
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • Obsługa w zakresie płac i rozliczeń z ZUS
 • Rozliczanie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Kontrola i nadzór nad księgami i ewidencjami prowadzonymi samodzielnie przez podatnika. 
 • Pomoc w zakładaniu firm i wyborze formy opodatkowania
 • Dostarczanie dokumentów do urzędów
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • Weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych wyprowadzanie zaległości